lördag 23 maj 2015

Illyria - Elizabeth Hand

En svaghet hos mig är romaner som utspelar sig i/kring teatern och är Shakespeare även med på ett hörn är jag såld. Därför hade jag naturligtvis otroligt höga förhoppningar på den här boken.

Illyria handlar om kusinerna Maddy och Rogan som härstammar från en anrik teaterfamilj, men sedan några generationer tillbaka har ingen i familjen brytt sig nämnvärt mycket om vare sig teater eller konst utan familjen har snarare fostrat ekonomer och affärsmän. Maddy och Rogans faster Kate är den enda som fortfarande är intresserad av teater och börjar ta med dem på föreställningar på Broadway. När sedan Maddy och Rogans skola ska sätta upp Twelfth Night är det ingen av dem som tvekar på att ställa upp. Förutom att vara kusiner och bästa vänner har Maddy och Rogan sedan barnsben varit kära i varandra och deras familjer försöker hela tiden att hålla dem borta från varandra.

Illyria påminde mig både om We Were Liars av E. Lockhart och Belzhar av Meg Wolitzer på så sätt att den handlar om en stor och rik familj som bor på samma ägor och kusiner som är bästa vänner (Lockhart) men att den också handlar om ett klassiskt verk som gör att de inblandade kommer närmare varandra och får något av en stjärnstatus på skolan (Wolitzer). Nu är naturligtvis Hand tidigare med sin roman, men det som Hand saknar som jag tycker att både Lockhart och Wolitzer har är plats att utveckla sina karaktärer. Visst lär jag känna Maddy och Rogan, men endast ytligt eftersom fokus snarare ligger på deras relation och de karaktärer i periferin som verkar intressanta (faster Kate, de övriga skådespelarna i Twelfth Night) får jag ingen uppfattning om.

Jag gillar tematiken och jag gillar det sätt som Hand är genreöverskridande på. Till en början verkar det vara en ungdomsroman, men eftersom man får följa Maddy och Rogan från barndom till vuxen ålder så anser jag inte att det är en renodlad ungdomsroman. Fokus ligger, som jag tidigare nämnt, på Maddy och Rogans relation vilken är både intressant och komplicerad, främst på grund av familjens åsikter. Jag hade gärna sett att Hand utvecklade Maddy och Rogan, men främst Maddy, som individ mer. Nu känns det som att hon endast definieras i förhållande till Rogan och när hon blir separerad från honom är det ändå bara stunderna när hon tänker på honom eller träffar honom som vi får läsa om.

Illyria
Elizabeth Hand
Viking
2010
144 s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar